News & Press

GTB ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัทในเครือ VNG เพื่อขายเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้า 9.9 MWe

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (GTB) และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสตรีส์ จำกัด ในเครือของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG)  ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ  (MOU) เพื่อสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ควบ รวมทั้งงานติดตั้งและทดสอบจาก GTB สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ ของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสตรีส์ จำกัด ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี