News & Press

GTB ส่งมอบงานหม้อนึ่งยักษ์ไอน้ำ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิง LPG พร้อมหม้อนึ่งยักษ์ไอน้ำ (Autoclave) ให้กับลูกค้าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก่อสร้างรายใหญ่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา