News & Press

GETABEC ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน, NIA) ให้ได้รับทุนสนับสนุน ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของทีมงาน GETABEC  เราจึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน, NIA) ให้ได้รับทุนสนับสนุน ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านบริการ  ในหัวข้อเรื่อง Boiler 4.0 iGTB Smart Monitoring System ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา โดยจะมีการเซ็นสัญญาเร็วๆนี้