News & Press

  • เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเจตาแบค จํากัด (มหาชน) มีโอกาสต้อนรับคณะอนุกรรมการระบบไอนํ้า หม้อน้ำ ภาชนะรับความดัน วสท. และสมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย ที่ได้เยี่ยมชมและศึกษางานโรงงานระยอง โดยบริษัทฯได้รับความเชื่อถือว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถออกแบบและผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐานสากลอาทิ ASME, EN, DIN, BS และ PED (CE Mark)

  • Mr. Yukihiro AKIMOTO ผู้จัดการโครงการ 12SPP บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายประมุข ธนะพรพันธุ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจตาแบค (GTB) ร่วมลงนามสัญญาว่าจ้างออกแบบและผลิต  WATER TUBE BOILER  50.5 TON / HR WITH BALANCE OF PLANT สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า GULF MP 12 SPP (12SPP)  ณ สำนักงาน บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  โดยมี Mr. Toshiyuki TAKATSUJI ผู้จัดการจัดซื้อโครงการ 125PP บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  และนายจีระศักดิ์ อุปัญ ผู้จัดการขายบริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยาน
     

  • บริษัท เจตาแบค จำกัด มหาชน โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโครงการ "หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด" (โครงการหุ้นใหม่) โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน